Psychotherapie voor kinderen en volwassenen

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

0476/61 11 28
therapie@irisvdb.be

 

Als je even niet meer weet

hoe je nu verder moet,

reik ik je graag de hand.

Niet om je te sturen,

maar om je te helpen

jouw eigen weg

weer terug te vinden

* Paulo Coelho

Wat is EMDR ?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapeutische techniek, die in oorsprong ontwikkeld werd voor het verwerken van de gevolgen van een schokkende ervaring (traumaverwerking), zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. Sinds dan werd de procedure uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. EMDR werd verder uitgewerkt tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode, met een intussen steeds breder toepassingsgebied.

WANNEER EMDR ?         "Je verleden voorbij"

We maken allemaal dingen mee in het leven die een groot impact hebben op ons leven. De meeste mensen slagen er in de meeste situaties wel in deze ervaringen op eigen kracht te verwerken. Maar soms is wat er gebeurd is gewoon te moeilijk en slagen we er niet in dit een plaats te geven. Dan kunnen psychische klachten ontstaan. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een 'posttraumatische stress-stoornis' (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Maar het hoeft niet altijd zo drastisch te zijn : ook 'kleine trauma's" uit ons verleden kunnen ons op een of andere manier blijven achtervolgen. Die zorgen ervoor dat we in ons dagelijks handelen niet in staat zijn om vanuit ons 'gezond verstand' te reageren, maar steeds meegesleept worden in emotionele (over-)reacties die getriggerd worden vanuit grote en kleine kwetsuren uit het verleden. Ook hier kan EMDR helpen.

In de loop der jaren heeft onderzoek ook aangetoond dat EMDR ook voor andere problemen een antwoord kan bieden binnen de therapie :

- angsten en fobieën

- OCD en dwangmatig gedrag

- emo-eten

- verslavingen en tics

VOOR WIE ?

EMDR is in principe voor iedereen geschikt en kan op elke leeftijd toegespast worden (ook op babies en jonge kinderen)


Let wel : EMDR is geen losstaande techniek, maar vormt steeds een integraal onderdeel van een volwaardig therapeutisch proces. De therapeut zal in de loop van dit proces bepalen of en wanneer EMDR een geschikte werkvorm is. Voor de techniek succesvol kan worden toegepast, moet er eerst gezorgd worden voor voldoende stabiliteit en is het nodig de onderliggende dynamiek duidelijk in beeld te krijgen zodat de techniek gericht kan worden ingezet.

Gebaseerd op info van www.emdr.nl. Meer lezen ? Hier vindt u uitgebreide infomatie !