Psychotherapie voor kinderen en volwassenen

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

0476/61 11 28
therapie@irisvdb.be

 

Als je even niet meer weet

hoe je nu verder moet,

reik ik je graag de hand.

Niet om je te sturen,

maar om je te helpen

jouw eigen weg

weer terug te vinden

* Paulo Coelho

Terugbetaling

In bepaalde gevallen is een (gedeeltelijke) terugbetaling van de therapeutische sessies mogelijk. Dit hangt af van je mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering. Hieronder vind je een overzicht van de standaard terugbetalingen door de mutualiteiten.

Heb je een uitgebreide verzekering en/of een hospitalisatieverzekering dan vraag je best bij hen even na hoe het voor jou zit.

 

Mutualiteit

Terugbetaling

Voorwaarden

Christelijke Mutualiteit

Twaalf zittingen per lid
50 % van het betaalde ho­no­rarium met max terug­betaling van 30€ per zitting

Voor leden met verhoogde tegemoetkoming: 75% van honorarium met max van 45€.

- jonger dan 25

- voorschrift van arts, CLB, CGGZ of CAW

Socialistische Mutualiteit

- Zes sessies aan 30 euro per individuele sessie of twaalf sessies aan 10 euro voor een groepssessie voor le­den met voorkeurs­regeling. De andere leden ontvangen res­pectievelijk 15 euro (in­divi­dueel) of 5 euro (groep)

- van 5 tot en met 17 jaar

 

 

 

 

-alle leden van de Voorzorg


Liberale Mutualiteit

20 euro per zitting, maximum 6 zittingen per jaar (maximum het effectief betaald bedrag)

- jongeren tot 21 jaar

- Doorverwijzing door een dokter, een CGGZ of een CLB.

Liberale Mutualiteit

15 euro per sessie, max. 8 sessies per jaar voor therapie bij kankerpatiënten

- De therapie moet plaats vinden tijdens de behandeling of ten laatste 2 jaar na de laatste behandeling van de kanker.

Vlaams en Neutaal ziekenfonds

10 euro per sessie. Maximum vijf raadplegingen per kalenderjaar voor psycholoog en diëtist samen

- jonger dan 26 jaar

 

Partena

Zes sessies per jaar Terugbetaling van 20€ per sessie

- jonger dan 18

OZ501

5 zittingen per persoon per kalenderjaar een tussen­komst van 10,00 € per zitting.  Daarbovenop voor 5 extra zittingen per gezin/per jaar nog eens € 5,00

- Psychotherapie bij kinderen

Euromut

Op 6 sessies per kalender­jaar 10 € terugbetaling

12 sessies bij BMI vanaf 25 of bij ernstige/chronische ziekte of mentale/psychische handicap

- Tot 6 sessie : iedereen met AV(+)

- meer dan 6 sessies : medisch attest dat BMI of ernstige ziekte vermeldt